ดาวน์โหลดรายละเอียดทางเทคนิค


ดาวน์โหลดข้อมูลรถทุกรุ่นแบบละเอียด

หัวลาก

หัวลาก 10 ล้อ

GXZ
GXZ

หัวลาก 6 ล้อ

FTR TRACTOR
FTR TRACTOR


10 ล้อ

สองเพลา

FXZ
FXZ

สองเพลา

FVZ
FVZ

เพลาเดียว

FVM
FVM

6 ล้อ

ขนาดใหญ่

FTR
FTR

ขนาดกลาง

FRR
FRR

ขนาดกลาง

NQR
NQR

ขนาดกลาง

NPR
NPR

ขนาดกลาง

NMR
NMR