บริการให้คำปรึกษารถบรรทุกอีซูซุ 24 ชั่วโมง

บริการให้คำปรึกษารถบรรทุกอีซูซุ 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการให้บริการ

ให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปของรถบรรทุกอีซูซุ
ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้
ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไปบริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป
ให้บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป และเป็นรถที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหรืออยู่ในโครงการอีซูซุแคร์
ให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปของรถบรรทุกอีซูซุ
ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้
ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไปบริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป
ให้บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป และเป็นรถที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหรืออยู่ในโครงการอีซูซุแคร์
ให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงให้คำปรึกษา และแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปของรถบรรทุกอีซูซุ
ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้
ช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไปบริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป
ให้บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป และเป็นรถที่ยังอยู่ในระยะรับประกันหรืออยู่ในโครงการอีซูซุแคร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อยกเว้นสำหรับการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง
ข้อยกเว้นสำหรับการช่วยประสานกับศูนย์บริการในการออกช่วยเหลือกรณีเหตุขัดข้อง
ข้อยกเว้นสำหรับการช่วยประสานงานจัดเตรียมรถลากไปยังศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ