ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

คูปองส่วนลดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับ กลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

คูปองส่วนลดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับ กลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

1 ก.ค. 2565 30 ก.ย. 2565

คูปองส่วนลดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับ กลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

เงื่อนไขของรายการ

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
 • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 150 บาท
   • ลูกค้าทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 จะได้รับบัตรกำนัล มูลค่า 150 บาท (สามารถใช้ได้ที่กลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) เท่านั้น)
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ภายใน 7 วัน หลังจากตอบแบบสอบถาม
  • มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 (30 รางวัล/เดือน)
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป
 • ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://truck.isuzu-tis.com/spe...สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ