• ข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

31 ธ.ค. 2565 31 ม.ค. 2567

ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

 • กิจกรรมสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
 • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
  • บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
   • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
 • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 2566

15 มีนาคม 2566

มีนาคม 2566

17 เมษายน 2566

เมษายน 2566

15 พฤษภาคม 2566

พฤษภาคม 2566

15 มิถุนายน 2566

มิถุนายน 2566

17 กรกฎาคม 2566

กรกฎาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

สิงหาคม 2566

15 กันยายน 2566

กันยายน 2566

16 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 2566

15 พฤศจิกายน 2566

พฤศจิกายน 2566

15 ธันวาคม 2566

ธันวาคม 2566

15 มกราคม 2567

 • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณสมหมาย ยามดี16. คุณกฤษยา ศรีสอาด
2. คุณขุนดง ทองเหลือ17. คุณสุมินตา สิ่วหงวน
3. คุณสมบัติ สระแก้ว18. คุณสุธิพงษ์ แก้วรากมุข
4. คุณนฤชล พลเสน19. คุณพิสมัย เศิกศิริ
5. คุณนันทวัน ธรรมนิตย์20. คุณจีรศักดิ์ ชายสมุทร
6. คุณวิทยา อินทะสอน21. คุณฉัตรดนัย ทิพย์วิเศษ
7. คุณจำรัส บุญประเสริฐสิน22. คุณสมบุญ สร้อยมณีรัตน์
8. คุณวันชัย ยศพรรณ23. คุณเอกชัย รัตนมณี
9. คุณบุณพจน์ พราหมนก24. คุณอนันต์ จันธิมา
10. คุณอภิชัย อำขำ25. คุณสมใจ อ่อนวงษ์
11. คุณญาตะกาน มะโนคำ26. คุณลลิดา ฉินสุวรรณ
12. คุณเกษร ทองทวี27. คุณยุพดี แก้วอ่อน
13. คุณรัชชานนท์ ข่ายม่าน28. คุณยอด ดีเหลือ
14. คุณสมพงศ์ ยืนสุข29. คุณบัวสี ยศสงคราม
15. คุณนัฐพงษ์ ผาอินดี30. คุณอ้อมฟ้า ทับยา

1. คุณโกวิท ลาจังหรีด16. คุณวรสิทธิ์พลเพิ่ม
2. คุณกันยาวีร์เกียรติกิจเจริญ17. คุณแพรวพราว เกษร

3. คุณสาธิตแสงจันทร์ฉาย

18. คุณสุรเดช พุฒทอง

4. คุณวิชิตสันติพรพงศ์

19. คุณสุกัญญา หอมหวล

5. คุณบุญกอง มงคล

20. คุณชำนาญ สงวนมิตร์

6. คุณพิภพชินโคตรพงศ์

21. คุณสำรวย สุขเพีย

7. คุณจรัญ ขันธวุธ

22. คุณจรัญ ล่าเอี่ยม

8. คุณขวัญรัก มานัส

23. คุณประสาร รักกระโทก

9. คุณสมศักดิ์ปานอำพันธ์

24. คุณพงษ์ศักดิ์ บูชารัตนชัย

10. คุณชีวาพร ณบางช้าง

25. คุณฉัตรดนัย ทิพย์วิเศษ

11. คุณเกษร ทองทวี

26. คุณประกรณ์ ขนอม

12. คุณธันยพรกำพิลา

27. คุณสารี คงกระพันธ์

13. คุณชนิตาเชิงแก้ว

28. คุณรัญชน์ณัฐมน พิทักษ์ธนบาล

14. คุณจิตติมาดวงจำปา

29. คุณสม แพงงาม

15. คุณกิตติพรสุตันตั้งใจ

30. คุณอมรเทพ สินทรัพย์เจริญ

รางวัลประจำเดือนมีนาคม 2566 - ธันวาคม 2566 มีการเพิ่มมูลค่ารางวัล โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566 จะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ

รถบรรทุกอีซูซุ เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!รถบรรทุกอีซูซุ เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

รถบรรทุกอีซูซุ เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

อีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการอีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการ

อีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการ

ยิ้มรับกลับศูนย์ยิ้มรับกลับศูนย์

ยิ้มรับกลับศูนย์

คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Liteคูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Lite

คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Lite

ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะสิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะ

สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะ