• ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

  31 พ.ค. 2566 31 มี.ค. 2567

  แค่เข้า ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สร้อยคอทองคำ หรือ คูปองส่วนลดสำหรับเข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซู
  เงื่อนไขของรายการ

  ลุ้น! แค่เข้า ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สร้อยคอทองคำ หรือ คูปองส่วนลดสำหรับเข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซู รวม 2,300 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

  • เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ รายชื่อลูกค้าบนใบเสร็จรับเงินจะถูกนำไปทำชิ้นส่วนจับรางวัล ตามเงื่อนไขดังนี้
  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  ใช้บริการที่ศูนย์บริการรับทันที 1 สิทธิ์
  มีค่าใช้มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ 1,000 บาทรับเพิ่ม 1 สิทธิ์
  สำหรับสมาชิก my-ISUZUพิเศษ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์
  คลิกเพื่อดูตัวอย่างการนับจำนวนสิทธิ์และรายละเอียดของรางวัล
  • ตัวอย่างการนับสิทธิ์

  1. ลูกค้า A เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,300 บาท และได้ทำการสมัคร my-ISUZU ในวันนั้น ดังนั้นลูกค้า A จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 10 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 8 สิทธิ์ + สิทธิจากการเป็นสมาชิก my-ISUZU 1 สิทธิ์ รวมเป็น 10 สิทธิ์

  2. ลูกค้า B เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก my-ISUZU มาก่อน และไม่ได้ทำการสมัครในวันนั้นด้วย ดังนั้นลูกค้า A จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 3 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 2 สิทธิ์

  • ของรางวัล

  รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 32,300 บาท รวม 3 รางวัล มูลค่ารวม 96,900 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

  รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 8,075 บาท รวม 360 รางวัล มูลค่ารวม 2,907,000 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

  รางวัลที่ 3 คูปองส่วนลดค่าบริการ 999 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการได้ 1 ครั้ง ภายใน 7 เดือนนับจากวันประกาศผลแต่ละครั้ง รวม 2,010 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 2,007,990 บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม https://truck.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/wowcampaign-2023-phase2

  -ต่อที่ 2-

  -กติกา-

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 999 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • บัตรกำนัล มูลค่า 999 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
  รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

  มิถุนายน 2566

  17 กรกฎาคม 2566

  กรกฎาคม 2566

  15 สิงหาคม 2566

  สิงหาคม 2566

  15 กันยายน 2566

  กันยายน 2566

  16 ตุลาคม 2566

  ตุลาคม 2566

  15 พฤศจิกายน 2566

  พฤศจิกายน 2566

  15 ธันวาคม 2566

  ธันวาคม 2566

  15 มกราคม 2567

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล
   • ลูกค้าที่สมัคร my-ISUZU รางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป
   • ลูกค้าที่ไม่ได้สมัคร my-ISUZU จะมีการแจ้งเตือนการได้รับคูปองผ่านช่องทาง SMS
  • บัตรกำนัล มูลค่า 999 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าบริการได้ 1 ครั้ง ภายใน 7 เดือนนับจากวันประกาศผลแต่ละครั้ง (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ)

  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณเผด็จ สีลาวารี16. คุณปราชญ์ กอบธรรม

  2. คุณทนงค์ศักดิ์ คงคา

  17. คุณเกศิณี ขำเจริญ

  3. คุณธัญยธรณ์ ก่อแก้วสิริรัตน์

  18. คุณสมบัติ เหชัยภูมิ

  4. คุณยอด ดีเหลือ

  19. คุณสงวน ขันธวิธิ

  5. คุณสุรพล ทองขาว

  20. คุณศุภชัย แสงโสดา

  6. คุณอนุรักษ์ ภูสง่า

  21. คุณชัยกฤตย์ มาเขียว

  7. คุณพงษ์ศิริ ทองพอก

  22. คุณชีวาพร ณ บางช้าง

  8. คุณอนุชา ชายเกตุ

  23. คุณแพงศรี บุตรใส

  9. คุณชัยยุทธ ยุทธวรวิทย์

  24. คุณวราวุธ กันทากาศ

  10. คุณสายันต์ ใจใหญ่

  25. คุณวิทยา สร้อยสวัสดิ์

  11. คุณปวีร์พล ศรีประกายรัตน์

  26. คุณจิรสิทธิ์ วรรณบัณฑิตย์

  12. คุณรุ้งนภา มั่นคง

  27. คุณสำราญ กุตโต

  13. คุณเมธา พิพัฒน์บุณยารัตน์

  28. คุณโทนี่ สุขศรี

  14. คุณเอกลักษณ์ จิรภิวงศ์

  29. คุณพชรดนัย กองคำ

  15. คุณกฤษฎา วงษ์ประเทศ

  30. คุณอนุพงศ์ ด่านปาน

  1. คุณอภิวัฒน์ แสงโชติ16. คุณวิษณุ พิมพ์งาม

  2. คุณสุเมธ อ่อนสำอางค์

  17. คุณรัตนพงศ์ ภักดีแก้ว

  3. คุณสุจิตตรา กสิวัฒน์

  18. คุณอาคม ดวงเพียราช

  4. คุณกาญจนา ชูแก้ว

  19. คุณชัยโย ทิตะยา

  5. คุณชาญชัย ภูนิเทศ

  20. คุณคำหม่วน ร้อนกลิ่น

  6. คุณธนดล รัตนชาลี

  21. คุณวีระยุทธ จันดารักษ์

  7. คุณหนูเรือง ยศธสาร

  22. คุณศิริรัตน์ ขันทะ

  8. คุณเกษร แก้วจำนงค์

  23. คุณพิชชากร สมโรย

  9. คุณชนาภา สายสมบัติ

  24. คุณพัชนี เพ็ชรจินดา

  10. คุณกลอยใจ ปิ่นแจ้ง

  25. คุณพัชรี สุขสวัสดิ์

  11. คุณสมจิตร ค้ำคูณ

  26. คุณอาทิตย์ โพชะโน

  12. คุณไพรัตน์ อันตาละโรค

  27. คุณนิตยา ปวงคำ

  13. คุณปิยะพงษ์ นนท์ศรีภักดิ์

  28. คุณวิวรรณชนก รอดดำ

  14. คุณณัฐวัฒน์ จอมเกาะ

  29. คุณวัชรพร ธรรมเรียง

  15. คุณสุวดี เนาวเพชร

  30. คุณพิทักษ์ วงษ์ลา

  1. คุณเกตุปฐม เกตุแก้ว

  16. คุณมัทนี ฤทธิ์เดช

  2. คุณเกษร ทองทวี

  17. คุณวิริยะ รักชาติ

  3. คุณเสาวรส เมยขุนทด

  18. คุณศศภัคค์ พันธ์สวัสดิ์

  4. คุณกฤษณะ ราชานอก

  19. คุณศิริชัย เดชะบุญ

  5. คุณกิตติชัย กนกกาญจนพงศ์

  20. คุณศิลปชัย อิทธิชัยมงคล

  6. คุณคำ ยะสุริยา

  21. คุณสมพงศ์ ยืนสุข

  7. คุณจรัญ ขันธวุธ

  22. คุณสราวุฒิ สีหะวงษ์

  8. คุณธนัช ทองมี

  23. คุณสราวุธ คำพิมูล

  9. คุณนพรัตน์ กรุดทอง

  24. คุณสายฟ้า อ่อนแก้ว

  10. คุณนฤนาท สิทธิสาร

  25. คุณสายสมร กลึงกลาง

  11. คุณบรรจง จันธิมา

  26. คุณปภานัน ศักดิ์เพชร

  12. คุณปริญญา รัตนปทุมวรรณ

  27. คุณมนัส ไม้หอม

  13. คุณพรชัย ชัยคำมุ่ง

  28. คุณศิริพร จิตกลาง

  14. คุณพิไลวรรณ กุลรัตน์

  29. คุณไชยา ทองโพธิ์

  15. คุณมธุรส แก้วเจริญ

  30. คุณสุรินทร์ จันตุ้ย

  หมายเหตุ

  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

  ข้อเสนออื่นๆ

  อีซูซุ ดูแลรถ ดูแลคุณอีซูซุ ดูแลรถ ดูแลคุณ

  อีซูซุ ดูแลรถ ดูแลคุณ

  กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่)กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่)

  กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่)

  ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใสดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส

  ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส

  อีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการอีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการ

  อีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการ

  คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Liteคูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Lite

  คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Lite

  ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

  ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

  สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะสิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะ

  สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะ