• ข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

1 มี.ค. 2566 30 ธ.ค. 2566

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นในการเข้ารับบริการผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่

เงื่อนไขของรายการ

ลุ้น! แค่เข้า ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สร้อยคอทองคำ หรือ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี! รวม 1,800 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท

 • เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ รายชื่อลูกค้าบนใบเสร็จรับเงินจะถูกนำไปทำชิ้นส่วนจับรางวัล ตามเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
ใช้บริการที่ศูนย์บริการ รับทันที 1 สิทธิ์
มีค่าใช้มีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกๆ 1,000 บาท รับเพิ่ม 1 สิทธิ์
สำหรับสมาชิก my-ISUZU พิเศษ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์
คลิกเพื่อดูตัวอย่างการนับจำนวนสิทธิ์และรายละเอียดของรางวัล

 • ตัวอย่างการนับสิทธิ์

1. ลูกค้า A เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,300 บาท และได้ทำการสมัคร my-ISUZU ในวันนั้น ดังนั้นลูกค้า A จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 10 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 8 สิทธิ์ + สิทธิจากการเป็นสมาชิก my-ISUZU 1 สิทธิ์ รวมเป็น 10 สิทธิ์

2. ลูกค้า B เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ โดยมีค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,500 บาท แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก my-ISUZU มาก่อน และไม่ได้ทำการสมัครในวันนั้นด้วย ดังนั้นลูกค้า A จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลจำนวน 3 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น สิทธิจากการเข้ารับบริการ 1 สิทธิ์ + สิทธิจากเงื่อนไขค่าใช้จ่าย 2 สิทธิ์

 • ของรางวัล

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 30,150 บาท รวม 4 รางวัล มูลค่ารวม 120,600 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 7,913 บาท รวม 396 รางวัล มูลค่ารวม 3,133,548 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รางวัลที่ 3 คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดกึ่งสังเคราะห์ พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 1,960 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 1,340 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 2,626,400 บาท

รางวัลที่ 4 คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลาง มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 2,664 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 40 รางวัล มูลค่ารวม 106,560 บาท

รางวัลที่ 5 คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีซูซุ เกรดมาตรฐาน พร้อมไส้กรองตรีเพชร 1 ครั้ง สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ มูลค่าสูงสุดรางวัลละ 5,567 บาท (มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับรุ่นรถ) โดยมีอายุ 7 เดือนนับจากวันประกาศผล รวม 40 รางวัล มูลค่ารวมสูงสุด 222,680 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/เข้าศูนย์สุดคุ้ม

-ต่อที่ 2-

  -กติกา-

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • บัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
    • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี แต่ผู้โชคดีต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ ออกให้ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี พ.ศ. 2566 (ยื่นต้นปี พ.ศ. 2567)
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย มายังบริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัล หากลูกค้าไม่ส่งเอกสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
  รางวัลประจำเดือน วันที่ประกาศรางวัล

  มีนาคม 2566

  17 เมษายน 2566

  เมษายน 2566

  15 พฤษภาคม 2566

  พฤษภาคม 2566

  15 มิถุนายน 2566

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU


  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณธารินี กุญชร 16. คุณยุทธพล สารากาล

  2. คุณวัชระ คำโส

  17. คุณกรวิชย์ ล้อมน้ำ

  3. คุณวิไลลักษณ์แก้วคำพัน

  18. คุณศิริวงศ์ ฟุ้งอวยชัย

  4. คุณรัชชานนท์ข่ายม่าน

  19. คุณรัชชานนท์ สุขวิจิตร

  5. คุณจุฬารัตน์ศรีสมรักษ์

  20. คุณพงศธร เงินยวง

  6. คุณวราวุธกันทากาศ

  21. คุณศิริชัย เดชะบุญ

  7. คุณสิทธิพงษ์สุดโคตร

  22. คุณอาทิตย์ เมืองมูล

  8. คุณสราวุธคำพิมูล

  23. คุณมนตรี รุ่งไพศาลสุข

  9. คุณอนงค์ศักดิ์ปิยะเลิศ

  24. คุณวิวรรธน์ มณีสุวรรณ์

  10. คุณยุพาชาวขุนทด

  25. คุณพัชรี รัตษะ

  11. คุณชรินทร์ศรีมุข

  26. คุณสายัน ชื่นชม

  12. คุณนัทธพงศ์เบ็ญพาด

  27. คุณสุพรรณ เกิดสุข

  13. คุณอรัญญา รักษา

  28. คุณมนตรี วิเชียรสาร

  14. คุณศิลปชัยอิทธิชัยมงคล

  29. คุณเอกชัย สังข์ถม

  15. คุณอรทัยสิงห์เดชะ

  30. คุณสายสมร กลึงกลาง

  1. คุณกชกร กลิ่นดอกแก้ว 16. คุณพรชัย พิรักษา

  2. คุณปัญญา ราชนคร

  17. คุณสำเนียง จันทร์เถื่อน

  3. คุณบรรจง จันธิมา

  18. คุณวนิดา ต้นทอง

  4. คุณจำลองแดงเจริญ

  19. คุณจักรพันธ์ วัดทอง

  5. คุณเมธิพัฒน์กระสาทอง

  20. คุณสมพงษ์ ไชยคำ

  6. คุณอัญชลีสมุทรพัฒนพงศ์

  21. คุณอักษรกร เกษรพรรณ์

  7. คุณจารึกมุลินันท์

  22. คุณรัชฎาพร มุสิกวัน

  8. คุณณ พิชาสุวรรณขำ

  23. คุณบุษบา มาชู

  9. คุณมนัชญาปรชญางกูร

  24. คุณวัชระ สุธรรม

  10. คุณประเสริฐแก้วบัวดี

  25. คุณอมรเทพ เกตกลางดอน

  11. คุณแก้วศักดิ์บัวแพง

  26. คุณโกวิท บางพิเชษฐ์

  12. คุณสุพิชญ์เนียมชมพู

  27. คุณณัฐพร มาสแก้ว

  13. คุณนริศราโคตรสีเขียว

  28. คุณระวีพงศ์ วีระพงศ์

  14. คุณรุ่งทิวาศรีวัน

  29. คุณสุรชาติ โคตรเพ็ง

  15. คุณอุบล ต้นขัน

  30. คุณรัตนา พิมสน

  1. คุณทองใส หาญเงิน 16. คุณวีระสิทธิ์ คงประเสริฐอมร

  2. คุณวิสูตร์ จันทร์งาม

  17. คุณชุมพล เว้นบาป

  3. คุณเกรียงไกร บุญมา

  18. คุณมนัส มาลีหวล

  4. คุณประกาศิต กันทะวงค์

  19. คุณอุดม โอชารส

  5. คุณสุนทร นนทสอน

  20. คุณวิวัฒน์ คงธนาไพบูลย์

  6. คุณเทิดศักดิ์ โคตรมงคุณ

  21. คุณชัยเชษฐ์ ลาภจุติ

  7. คุณอดิเรก ศรีชัยภูมิ

  22. คุณสาโรช แซ่ลิ่ม

  8. คุณปภานัน พรหมอาวุธ

  23. คุณกนิษฐ์ ชูบ้านนา

  9. คุณชัยวัฒน์ เนียมหอม

  24. คุณธีระศักดิ์ จตุมาศ

  10. คุณสุรศักดิ์ ภูอินนา

  25. คุณกชการ เปรมโรจน์

  11. คุณนันทวัฒน์ เหล่าหมวด

  26. คุณศิริมงคล เทพรักษา

  12. คุณพยอม ดอนอ่อนสา

  27. คุณฉัตรชัย ใบยา

  13. คุณสุภาพ ทัพสุริย์

  28. คุณศลิษา วิภาณุรัตน์

  14. คุณนิยม ชมมิ

  29. คุณสุรินทร์ คงคาหลวง

  15. คุณสุรเดช ราษี

  30. คุณสันติ ไทยกำเหนิด

  หมายเหตุ
  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  ข้อเสนออื่นๆ

  รถบรรทุกอีซูซุ เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!รถบรรทุกอีซูซุ เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

  รถบรรทุกอีซูซุ เปลี่ยนแบตที่ศูนย์อีซูซุ คุ้ม ครบ จบ ในที่เดียว!

  อีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการอีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการ

  อีซูซุขอดูแล ชวนคุณมาเช็กรถ ฟรี กว่า 50 รายการ

  ยิ้มรับกลับศูนย์ยิ้มรับกลับศูนย์

  ยิ้มรับกลับศูนย์

  คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Liteคูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Lite

  คูปองส่วนลดค่าบริการ สำหรับรถบรรทุกอีซูซุคิงออฟทรัคส์ รุ่น NLR130/Lite

  ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

  ส่วนลดน้ำมันเกียร์ ZF และอะไหล่บํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบเกียร์

  สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะสิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะ

  สิทธิพิเศษ คูปองส่วนลดตรวจเช็กตามระยะ