GPS อัจฉริยะ

GPS อัจฉริยะ

...เพื่อโลจิสติกส์ยุคใหม่

ลงทะเบียนสนใจระบบจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

รถบรรทุกอีซูซุ ต้องเทเลเทค ใหม่!

ระบบจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง

รถบรรทุกอีซูซุ ต้องเทเลเทค ใหม่!

พัฒนาโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
เทเลเทค อัฉจิรยะกว่า GPS ทั่วไป ด้วยฟังก์ชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อการจัดการธุรกิจขนส่งอย่างแท้จริง

คำขอใช้บริการ : มิมาโมริ / เทเลเทค

ฟังก์ชันของระบบเทเลเทค

ฟังก์ชันของระบบเทเลเทค

FUEL ECO

FUEL ECO

เพิ่มการประหยัดน้ำมัน ช่วยให้ใช้น้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SAFETY

SAFETY

เพิ่มระบบความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

EFFICIENCY

EFFICIENCY

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง เห็นภาพรวมฟลีท วางแผนการทำงานล่วงหน้า ลดภาระงานเอกสาร

SECURITY

SECURITY

เพิ่มความมั่นใจ ช่วยตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์

1
2
3
4
5

Executive Summary Report

รายงานสรุปรวมผู้บริหาร

บริหารงานง่ายกว่าด้วยรายงานสรุปภาพรวมผู้บริหารที่แสดงภาพรวมฟลีทได้ถึง 10 มุมมอง เช่น ประสิทธิภาพการใช้รถ ระยะเดินทาง และพฤติกรรมฝ่าฝืนของรถทุกคัน เปรียบเทียบได้ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

Real Time Location Tracking

ตำแหน่งปัจจุบัน

ติดตามการเคลื่อนที่ของรถผ่านเว็บไชต์ และ Mobile Application พร้อมแผนที่ลิขสิทธิ์แท้ Google Maps เหนือกว่าด้วยการแสดงสภาพการจราจรแบบ Real Time

Trip summary report

รายงานประจำเที่ยววิ่ง

แสดงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างแม่นยำจากหัวฉีดโดยตรงผ่านรายงานประจำเที่ยววิ่ง และสามารถดูปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังจากกราฟน้ำมัน

Driving behavior analysis report

รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับขี่

วิเคราะห์พฤติกรรมการขับที่ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การใช้ความเร็ว การจอดไม่ดับเครื่องยนต์ องศาการเหยียบคันเร่ง (%) การใช้รอบเครื่องยนต์ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะการขับให้ประหยัดยิ่งขึ้น

KPI Reports (Economy / Safety)

KPI การขับด้านความประหยัดและปลอดภัย

ประเมินพฤติกรรมการขับด้านความประหยัดและปลอดภัย หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกหักคะแนน เช่น การเร่งกะทันหัน การจอดติดเครื่องยนต์ โดยสามารถนำคะแนนจากรายงานไปใช้ในการตั้ง KPI ของพนักงานขับรถได้

Executive Summary Report

รายงานสรุปรวมผู้บริหาร

บริหารงานง่ายกว่าด้วยรายงานสรุปภาพรวมผู้บริหารที่แสดงภาพรวมฟลีทได้ถึง 10 มุมมอง เช่น ประสิทธิภาพการใช้รถ ระยะเดินทาง และพฤติกรรมฝ่าฝืนของรถทุกคัน เปรียบเทียบได้ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี

Real Time Location Tracking

ตำแหน่งปัจจุบัน

ติดตามการเคลื่อนที่ของรถผ่านเว็บไชต์ และ Mobile Application พร้อมแผนที่ลิขสิทธิ์แท้ Google Maps เหนือกว่าด้วยการแสดงสภาพการจราจรแบบ Real Time

1
2
3
4
5
ลงทะเบียนสนใจระบบจัดการ<span>และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง</span>
ลงทะเบียนสนใจระบบจัดการ<span>และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง</span>

ลงทะเบียนสนใจระบบจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง