• ข้อเสนอพิเศษ
ให้อีซูซุแคร์ ดูแลรถบรรทุก <span>เพื่อให้คุณ</span><span>ได้เต็มที่กับธุรกิจ</span>

ลงทะเบียนรับข้อเสนอพิเศษ อีซูซุแคร์


ให้อีซูซุแคร์ ดูแลรถบรรทุก เพื่อให้คุณได้เต็มที่กับธุรกิจ

ข้อยกเว้นในการให้บริการ

แสดงรายละเอียด

ข้อยกเว้นในการให้บริการ

ยางรถยนต์ / กระทะล้อ / สนิม / การผุกร่อน / ความเสียหายจากตัวถังและตัวถังเสื่อมสภาพ / ความเสียหายจากอุบัติเหตุ / การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง / ฯลฯ

รถที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอีซูซุแคร์

รถที่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด / รถที่ใช้งานในเหมือง / รถที่ใช้งานระหว่างประเทศ / รถที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้โดยสาร / รถที่ผ่านการดัดแปลง

หมายเหตุ

สอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลการติดต่อ