อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์

อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์

ยิ่งเข้า...ยิ่งคุ้ม
พิเศษสุด...สำหรับลูกค้าอีซูซุเอลฟ์ ที่เข้าเช็กตามระยะ

ภาพรวมสิทธิประโยชน์

ภาพรวมสิทธิประโยชน์

ส่วนลดแบตเตอรี่

ส่วนลดแบตเตอรี่

ส่วนลดกลุ่มอะไหล่

ส่วนลดกลุ่มอะไหล่

ส่วนลดอะไหล่เช็กระยะ <span>และสารหล่อลื่น</span>

ส่วนลดอะไหล่เช็กระยะ และสารหล่อลื่น

การเลื่อนขั้นระดับสมาชิก

อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์

การเลื่อนขั้นระดับสมาชิก

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าอีซูซุเอลฟ์ เมื่อนำรถเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขการเช็กระยะ* ให้คุณรับสิทธิ ส่วนลดแบตเตอรี่ 600 บาท และส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20%

Priviledges

สิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ทั้งหมด สำหรับลูกค้าอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์ ในแต่ละระดับสมาชิก

แบล็ค Black
แบล็ค Black
เรด Red
เรด Red
ไวท์ White
ไวท์ White

ส่วนลดแบตเตอรี่

ส่วนลด

600

บาท

แบตเตอรี่รับประกันนาน 12 เดือน หรือ 25,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงก่อน

ส่วนลดกลุ่มอะไหล่

ส่วนลด

10%

ใบปัดน้ำฝน, สายพาน, ระบบคลัตช์, ผ้าเบรก

ส่วนลดกลุ่มอะไหล่

ส่วนลด

15%

โช้กอัพ, ลูกปืนล้อ, ระบบช่วงล่าง

ส่วนลดกลุ่มอะไหล่

ส่วนลด

20%

ระบบมอเตอร์สตาร์ท, ระบบทำความเย็น, ระบบไดชาร์จ, งานซ่อมหนักโอเวอร์ฮอล, ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

อะไหล่เช็กระยะและสารหล่อลื่น

ส่วนลด

20%

ซีลล้อ, จาระบีลูกปืนล้อ, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์, น้ำมันเบรก, น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้านิติบุคคลสามารถได้สิทธิเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์ หรือไม่

สามารถได้สิทธิเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์ ได้เหมือนกันกับลูกค้าบุคคล เพียงนำรถเข้าเช็กระยะตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์ ปัจจุบัน และวันหมดอายุ ได้จากที่ไหนบ้าง

สามารถตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในเมนู สิทธิประโยชน์ หรือสอบถามที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ

หากนำรถเข้าเช็กระยะถูกต้องตามเงื่อนไข สถานะเอ็กเซลเลนซี่ เอลฟ์ จะปรับเป็นสถานะใหม่ภายในกี่วัน

สถานะเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์ จะปรับหลังจากเข้ารับบริการ

รับสิทธิการเป็นสมาชิก <span>เพียงลงทะเบียน my-ISUZU</span>
รับสิทธิการเป็นสมาชิก <span>เพียงลงทะเบียน my-ISUZU</span>

รับสิทธิการเป็นสมาชิก เพียงลงทะเบียน my-ISUZU

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสมาชิก และการเปลี่ยนระดับ

 • การเข้ารับบริการถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด หมายถึงการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุ อย่างถูกต้องและต่อเนื่องทุก 6 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ตามรายการการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถอย่างถูกต้อง
 • เริ่มเป็นสมาชิกเมื่อเข้าเช็กระยะตามเงื่อนไข เพียง 2 ครั้ง
 • สามารถใช้สิทธิการเป็นสมาชิกได้นาน 28 เดือน
 • หลังจากได้รับสถานะแล้ว เข้าเช็กระยะตามเงื่อนไขครบ 4 ครั้ง ภายใน 28 เดือน ระดับสมาชิกจะเลื่อนขึ้น 1 ระดับ
 • นำรถเข้าเช็กระยะ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ระดับสมาชิกจะถูกเลื่อนลง 1 ระดับ
 • ไม่นำรถเข้าเช็กระยะตรงตามเงื่อนไข ภายใน 28 เดือน จะถูกยกเลิกสถานะสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ เอลฟ์

สิทธิประโยชน์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ส่วนลดสำหรับแบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ส่วนลดกลุ่มอะไหล่ เฉพาะอะไหล่ที่ร่วมรายการ ใช้สำหรับการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

หมายเหตุ

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด