ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

ลูกค้า อีซูซุลิสซิ่ง รับข้อเสนอพิเศษกว่าใคร

ลูกค้า อีซูซุลิสซิ่ง รับข้อเสนอพิเศษกว่าใคร

1 มิ.ย. 2565 31 ส.ค. 2565

ลูกค้า อีซูซุลิสซิ่ง รับข้อเสนอพิเศษกว่าใคร (/loyaltyprogram/pv-ppv)

เงื่อนไขของรายการ

แสดงรายละเอียด

1)  เงินดาวน์เริ่มต้น 0% หรืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.69 % สำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความ (SMS) และมีรายชื่อเป็นลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งที่มีประวัติการผ่อนชำระดี (TIL Loyalty) ของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทฯ) เท่านั้น โดยเจ้าของสิทธิจะต้องเป็นผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ทุกรุ่น หรือ ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ทุกรุ่น กับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 – 31 ส.ค. 2565 นี้เท่านั้น

2) สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.69% สำหรับออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์ ทุกรุ่น ที่วางเงินดาวน์ 30% และผ่อนชำระ 48 งวด (ไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พรบ.) และ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.80% สำหรับออลนิว อีซูซุดีแมคซ์ ทุกรุ่น ที่วางเงินดาวน์ 25% ผ่อนชำระ 48 งวด กับบริษัทฯ (ไม่รวมประกันภัยชั้น 1 และ พรบ.)

3) ในกรณีที่เจ้าของสิทธิประสงค์จะมอบสิทธิพิเศษอัตราเงินดาวน์เริ่มต้น 10% ให้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรตามกฎหมาย เจ้าของสิทธิจะต้องเป็นผู้ค้ำประกันทุกกรณี

4) สิทธิพิเศษแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ขยายระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 7 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) เฉพาะลูกค้าบริษัทฯ ที่เป็นสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับและเป็นผู้ซื้อรถในสถานะ “เจ้าของคนแรก (First Owner*)” ณ วันที่เซ็นสัญญาเท่านั้น สำหรับลูกค้าทั่วไปของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิพิเศษแพ็กเกจอีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น (ขยายระยะเวลาคุ้มครองสูงสุด 5 ปี หรือ 160,000 กม. แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) / กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเงื่อนไขและข้อตกลงของโปรแกรมพิเศษ "อีซูซุสมาร์ทโพรเทคชั่น" https://www.isuzu-tis.com/service/privileges/smart-protection/

5) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า และรถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ

6) เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1366

ลงทะเบียนรับข้อเสนอนี้